Anh nói đúng

Em tự huyễn hoặc em

Những gì đã qua không bao giờ trở lại


Anh đã khác xưa

Em điềm nhiên như thể

KHÔNG HỀ YÊU ANH.


Nhưng mỗi ngày qua nỗi trống trải dềnh lên

Em bình thản

Sự bình thản giả vờ để che mắt anh

Và những người bên cạnh.


Chỉ có điều

Khi đêm đen đặc quánh

Em lại trở về

Tức tưởi... riêng em...


Em không thể bắt buộc trái tim

Quên những điều mà chính em còn nhớ

Em không thể quên

Dẫu chỉ một nhịp thở


Anh ơi!

Đêm đi hoang....


08/11