Anh à...
Tự nhiên thèm đọc truyện.

Tự nhiên thèm trà gừng.

Tự nhiên muốn được ngồi đối diện với anh.

Tự nhiên muốn được ăn cơm với anh.

Tự nhiên muốn ôm anh ngủ.

Tự nhiên thèm ăn kẹo xanh đỏ.

Tự nhiên muốn được đứng trong khoảng trời gió, vươn tay ra và hét ầm lên.

Tự nhiên... Ừ, tự nhiên muốn yêu anh quá đỗi.