Bây giờ chỉ còn em

Mùa thu đi lặng lẽ

Đầu thềm, hoa sữa buồn khe khẽ

Hà nội chênh chao trong heo may...


Bây giờ chỉ còn em đợi mong anh từng ngày

Chẳng dám giận anh...

Em-đàn bà nhẹ dạ.

Chẳng giữ nổi trái tim mình...

trao về anh tất cả


Đến bây giờ nhức nhối

Chỉ tại em...


Mùa thu đi rồi

Em không khóc nổi, sợ phố lại buồn thêm

Thôi đành ngóng mưa dù mùa này trời khô nước mắt


Nếu em khóc

Yêu thương kia cạn mất

Ngày anh về ai đắp đổi tình em???


06/11