*******


Em cứ để ngày trôi...

Mùa vẫn dài bất tận

Hà Nội trong veo

Những mảng thu rơi vào em......

quặn thắt.


Kỉ niệm phủ rêu rồi.

Em cố ru mình

Cố ru những đêm dài

Vậy mà chẳng đêm nào không ướt gối.


Em đã bảo anh rồi:

Mùa này, thản nhiên mà nhức nhối...

Mùa này, nỗi nhớ rất sâu.


Anh bỏ đi rồi

Anh có biết gì đâu.

Em ở lại ru những ngày không anh

Niềm đau dâng vồi vội...

Anh sẽ chẳng biết đâu!


19.10