Em sẽ bắt đầu bằng cách của riêng em...Anh!


Những gì muốn viết, em đã viết...


Con đường mà em chọn chắc chắn không dễ đi. Nhưng...anh, em vẫn luôn thấy anh gần bên. Và em đủ dũng cảm để đi tiếp một cách hân hoan.


Tình yêu của em!


"Thời gian và khoảng cách không mang đi mất ý nghĩa của Yêu thương" mà, phải không anh?