Mơ ước
Hôm nay em rất mệt. Nhưng vui lắm.

Em bắt đầu mơ ước về 1 ngôi nhà và những đứa trẻ của-chúng-ta.

Em định viết nhiều hơn 1 chút. Nhưng em nghĩ chỉ cần như thế thôi.

Và, anh thương yêu, em rất hạnh phúc vì em tin tưởng anh, tuyệt đối và vô điều kiện_ Điều đó k phải ai cũng có được. Và em cảm ơn anh đã mang lại cho em niềm tin ấy.

"Thời gian và khoảng cách không mang đi mất ý nghĩa của thương yêu", phải không anh?