Những lá thư...
Anh có về không?
Hà Nội mùa này gió trở
Em ốm gối ngủ vùi
Quên những ngày biết nhớ

Mộng mị đi hoang...

Anh có về không?
Hà Nội mùa này xao xác
Lá bàng khô
Mặt hồ Gươm bàng bạc
Cánh én nghiêng chao thảng thốt, chắc lạc đàn.

Em nhớ anh
Ngày dài cứ miên man
Xòe tay đi anh
Em tặng những ngày đông chưa buốt giá.

Ủ ấm giùm em
Sương lạnh sắp buông rồi...!