...
Em xin lỗi.

Tự nhiên em lại nổi nóng chỉ vì người khác chê những gì anh đã làm... Anh vẫn dặn em phải mềm mại trước mọi chuyện, nhưng... em đã không làm được... Em xin lỗi...

Đêm qua, đang ngủ, tự nhiên em tỉnh dậy, nhớ anh đến phát khóc. Em ngồi dậy đan len một chút. Chỉ để đầu óc không phải suy nghĩ gì thêm...

Anh... bao giờ anh sẽ trở về?