...
"Có phải khi đưa ra 1 tờ giấy trắng với 1 cái chấm đen thì bạn chỉ nhìn thấy trên tờ giấy là cái chấm đen mà không thấy cả bạt trắng to tướng xung quanh nó???"

(Trần Quốc Thịnh)