Mở cửa
Em là người tự kỉ.

Cho đến giờ, em vẫn thấy rất thích thú với ý nghĩ đó.

Tự kỉtĩnh yên.

Cảm giác không ai chạm được vào trái tim của em nữa.

Người ta bảo thế giới của người tự kỉ chỉ có 1 màu nên rất nhàm chán. À, nếu được chọn 1 màu cho thế giới của mình, em sẽ chọn màu xanh. Chẳng u ám đâu. Chẳng nhàm chán đâu. Chẳng tuyệt vọng đâu.

Đơn giản
Vì màu xanh là màu của niềm tin.

Người tự kỉ
Ai cấm họ tin vào cảm giác yên ổn nơi trái tim mình là kì quan vĩ đại nhất trên trái đất này?

Em là 1 người tự kỉ có niềm tin.

Hôm nay em bắt đầu mở cửa ngôi nhà của người tự kỉ để mọi người hiểu rằng: Là người tự kỉ cũng rất đáng được ngưỡng mộ.