Này anh...Đợi chờ... xa lắm hả anh?
Để em mang cả tuổi xanh theo cùng!