Người iêu của tớ

Tình iêu của đời mình đới. Ôi anh Bae. hị hị