..."Tôi muốn có một cái gì đó của riêng mình. Một cái gì đó mà tôi sẽ yêu. Bởi tôi thật sự mong muốn được yêu ai đó trong cuộc đời này" (Loneliness in the net)