Chào 2010
Đầu năm, đáng lẽ phải nói những lời tốt đẹp để cả năm may mắn. Nhưng mình thực sự muốn thở dài 1 cái. Thở dài thôi. Để những muộn phiền theo gió bay đi.

Mong yêu thương luôn rộn ràng trong trái tim.