Và em thấy bình yên
Ngày bé nhỏ cứ qua đi.

Những phút bình yên đang hiện hữu.

Anh ở bên cạnh và xoa dịu những nỗi đau của em.

Và trời lại xanh ngằn ngặt.