HỊ HỊTự nhiên thích đọc Nhóc Maruko.

Phải đọc thôi. Đọc thôi.