Sinh nhậtSinh nhật trôi qua lặng lẽ trong những cơn đau dài.

Mình đã không nghĩ được mình sẽ ốm nặng đến thế.

Và cũng không nghĩ được mình lại ốm đúng vào ngày sinh nhật.

Nhưng đã bị ốm và đau đớn như chưa từng...

Thế nhưng mình cũng đã 28 tuổi. Mình đã thổi nến và chỉ ước được mạnh khỏe.

Phải rồi, mình chỉ cần mạnh khỏe để có thể đi tiếp trên con đường phía trước.

Thế thôi.