Kể
Tôi là người đang yêu
Và tôi kể chuyện tình của những người khao khát sống bên nhau.

Như những ngày mưa rào tháng Sáu
Đất trời xích lại gần nhau.

Tôi là người đang yêu.
Tôi kể chuyện tình của những người đang yêu.

Là những ngày dập dìu nhớ.
Những ngày hun hút thương.
Những ngày giận hờn vô cớ.
Những ngày trống. Nỗi chờ mong đi vắng.
Những ngày xa. Cô đơn chông chênh.

Tôi là người đang yêu.
Nhưng tôi không biết kể chuyện tình yêu.

Bởi vì tháng Sáu bắt đầu bão nổi.
Con chữ tôi yếu đuối.
Chết chìm
trong
Cơn yêu
Xô đi...
Xô đi...