"Believe me"

Mình nhớ đến tin nhắn này của anh. Còn hơn cả những lời yêu thương. Thế là rất tự nhiên, mình thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Phải, mình tin chứ. Vì cây to thì luôn vững vàng.