...Tình yêu của mình đã lên ngôi vô địch. Nghẹn ngào. Nghẹn ngào.