...


Em muốn mua 1 con lợn đất để đựng tiền tiết kiệm.

Em dự định dành dụm 1 ít tiền để 1 lúc nào đó có thể đi du lịch cùng anh. Em biết là mơ ước ấy xa vời vô cùng. Nhưng có ai đánh thuế những giấc mơ đâu.

Cho nên em vẫn muốn để dành tiền để 1 lúc nào đó sẽ đi du lịch cùng với anh.

Chiều nay em sẽ đi mua con lợn đất đẹp nhất thế giới. Anh cứ chờ xem.