...


Tình yêu à!

Em trả lại sự bình yên cho anh dù phía sau em là bão tố.