Là con gái thật... mệt


2 ngày liền đau vật vã lăn từ trên giường xuống đất rồi lại từ đất bò lên giường. Khủng khiếp quá.

Nhiều lúc đau, ức không làm gì được ngồi khóc tu tu như trẻ nhỏ.

Ôi con gái. Là con gái thật... mệt.