Ồ ze....


Tình yêu. Ôi tình yêu!
Chúc mừng


Chiến đấu với... kẻ thù


Đôi găng vàng


Mừng... mừng...


Anh ấy khóc, mình cũng rưng rưng

Đang sung sướng. Bonus thêm vài cái ảnh của tình yêu. Hờ hờ.