Tự nhiên mong trời mưa.

Thích cảm giác làn nước mỏng trôi nhẹ qua tay
Thích sự mát lành mà những hạt mưa mang lại.
Thích những tàng xanh biến thành màu sẫm rũ sạch bụi và trong leo lẻo.

Nhưng hôm nay oi quá.

Trong lòng cảm thấy rất nặng nề.

Ước gì có 1 chốn nào đó để nương tựa hoặc chỉ để òa khóc mà thôi...