...Bước chân nhỏ lạc giữa cánh đồng hoa.

Mình đang lang thang.

Phải. Mình đang không biết phải đi về đâu.

Phía nào có mặt trời?