From love to loveAnh ơi... Hà Nội mong manh
Hôm nay gió Bắc chòng chành ghé qua
Nhớ anh... Em ngớ ngẩn là...
Sáng nay mới nói... Thế mà lại quên.