???Có phải vì em nuông chiều anh quá cho nên anh cho rằng mình muốn nói gì thì nói, muốn làm gì với em thì làm phải không?