Giữ mùa xuân lại đây. Tớ đi tìm mùa Hè thôi. Tháng Tư đã đến rồi.