Này em, bớt đa cảm đi để cho đời thêm vui.

Đã bảo rồi mà: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".