...Có những ngày đi đường, cảm thấy bất nhẫn, muốn phóng xe thật nhanh đuổi theo những bạn chở con nhỏ vượt đèn đỏ hoặc những chị có bầu cố gắng lách qua dòng xe đang đi đúng đường để tranh thủ về nhà sớm hơn 1_2p. Mình ghét những người không-quen-biết chỉ vì họ quá bất cẩn với số phận của bọn trẻ.

Người lớn ơi! làm ơn, đừng coi thường mạng sống của con cái chúng ta!