Từ những ngày mưa
Lâu lâu mình lại đem những kỉ niệm cũ ra xem.

Những bài thơ đã được đóng quyển nằm im trong thùng sách cũ.

Những lá thư vẫn còn nguyên trong những chiếc phong bì đã cắt 1 bên hông.

Những cuốn sách yêu thích.

Ảnh và những thứ nho nhỏ khác.

Dạo này thấy lòng bâng khuâng lắm. Hình như mình lại đang chông chênh....