Mình định giãy giụa.
Định gào khóc.
Định trách móc.
Và bẳn gắt.

Nhưng cuối cùng mình không làm được gì cả. Mình cảm thấy kiệt sức. Và chỉ có thể nằm im.

Nằm im thôi.