Tưởng lòng đã yên

Mà nỗi buồn cứ về gõ cửa

Anh...

Hãy đuổi giùm em những ngày biết nhớ

Em mệt mỏi lắm rồi.


30.10