Tự nhiên thích cái hình này. Thích vì nó trầm buồn và tĩnh yên.

Hôm nay mình vui.

Trời đẹp quá!