Mình iêu anh ấy. Mình luôn iêu anh ấy. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy mình lại thấy cuộc đời màu xanh.