Càng đơn giản càng nhiệm màu.
Lòng em tràn ngập thương yêu!


Anh!


Em đã hiểu rồi, hạnh phúc đơn giản chỉ là tự mình cảm thấy hài lòng vì cảm giác thân thuộc và ấm áp tỏa ra từ mọi phía xung quanh.


Cảm ơn anh!