Và, hơi lạnh trở về

Hà Nội trở lạnh rồi anh!
Hoa sữa rớt những búp gầy sau cuối
Chiều buông sương, tóc đuôi gà bối rối
Nỗi nhớ khóc òa...