Tự dỗ
Thật sự thì 2 ngày nay em cảm thấy không yên ổn. Không thể diễn đạt thành lời. Chỉ là cảm giác. Cảm giác đó khiến em cảm thấy mệt. Thậm chí làm em bực tức 1 cách rất vô cớ...

Em muốn nói với anh...

Đôi khi, bày tỏ cũng thật khó khăn.

Em muốn nhìn cuộc sống này Yên và An nhưng trái tim em, tự nhiên lại quặn thắt vì những điều vu vơ.... Mặc dù em vẫn luôn tự dỗ mình...

Có lẽ phải mua sách thôi.... Em sẽ thử, 1 lần tự vỗ về mình.