Anh à
Anh có đủ niềm tin không?

Anh có đủ dũng cảm không?

Anh có đủ yêu thương không?

Em hoang mang lắm.